Bel nu 071 - 4022204
ma t/m vr - 09:00 tot 17:30 uur
Klantenservice
ZoekZoek
TerugTerug
Garantie en retourprocedure
Hoe kan ik een order annuleren?

Als u een order wilt annuleren, dan kunt u hiervoor per e-mail een verzoek indienen bij Meqtrade. Emailadres: sales@meqtrade.nl.
Wij zullen vervolgens bij de leverancier trachten de order voor u te annuleren. Helaas is het niet in alle gevallen mogelijk. Indien uw bestelling al verzonden is, kunnen wij de order niet meer annuleren. Wanneer uw  order is geannuleerd, ontvangt u het volledige aankoopbedrag binnen 8 dagen retour. Annulering is voor Consumenten altijd kosteloos. Bij zakelijke klanten is het mogelijk dat er annuleringskosten ad Euro 25,00 (excl. btw) worden berekend.


Hoe te handelen bij een beschadiging?

Wanneer u een beschadiging aantreft bij de bezorging van zending, kunt u deze weigeren en de vervoerder de zending weer mee terug laten nemen. Als het beschadigde pakket is geretourneerd, zal (na constatering van de beschadiging) worden overgegaan tot opnieuw verzenden van de goederen.

Kiest u er voor om de  beschadigde zending te accepteren, laat dan een aantekening van beschadiging maken door de vervoerder op het vervoersbewijs. Neem hierna direct contact met ons op. Mocht het product beschadigd zijn, dan zal er in overleg naar een passende oplossing worden gezocht. U kunt een digitale foto maken om uw claim te ondersteunen.

Hoe zit het met de garantie?

Voor alle hardware en software in ons assortiment gelden fabrieksgaranties. Dat betekent dat u recht heeft op de reguliere garantiebepalingen zoals de fabrikant van het artikel heeft bepaald. Uiteraard zijn garantiebepalingen  specifiek voor ieder artikel. De garantiebepaling vindt u terug in de meegezonden documentatie.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Bij een garantieaanvraag voor defecte producten dient  de zogenaamde RMA procedure te worden gevolgd.
Een Return Material Authorization (RMA) is een transactie waarbij de ontvanger van een product dit wil retourneren in verband met een defect gedurende de garantieperiode omwille van een vervanging dan wel reparatie dan wel een vergelijkbaar vervangend product. De RMA-aanvraag wordt meestal pas verleend door de fabrikant na een aantal testen om vast te stellen of het product inderdaad  defect is dan wel verkeerd gebruikt wordt.
De RMA procedure verschilt per fabrikant en soms zelfs per product.
In de meeste gevallen is de procedure als volgt:
Komt u een probleem tegen met uw product, dan dient u het klantenservicenummer te bellen  waar het probleem geanalyseerd wordt. Dit zal in geval van een defect leiden tot een "RMA nummer". Onder dit RMA nummer wordt de omschrijving van het probleem bij de fabrikant geregistreerd.

De verdere instructies waar het product ter reparatie dient te worden afgeleverd, verschillen per fabrikant.
Het RMA nummer moet duidelijk  met grote letters  zichtbaar op de buitenkant van de doos te worden aangebracht.
Met dit RMA nummer kan klacht na binnenkomst efficiënt worden afgewikkeld en  weet de fabrikant tevens dat de klacht door de klantenservice is gehonoreerd omdat er een RMA nummer is toegekend.

Bij een defect zal er eerst vastgesteld worden of het defect is ontstaan door oneigenlijk gebruik, dan wel buiten uw schuld om. Dit is uiteraard om te voorkomen dat de fabrikant voor schade opdraait die niet aan de fabrikant te wijten valt.
Een aantal basisregels zijn belangrijk: De door de klant aan het product voorgenomen veranderingen en verbreking van zegels (bijvoorbeeld bij harde schijven) kan en zal de garantie doen vervallen. In zulke gevallen gaat het product  ongerepareerd naar u terug, of wordt contact met u opgenomen.

Als er sprake is van een garantiedefect, dan gaat het product in de praktijk naar de  reparatieafdeling, die zal trachten kleine defecten te repareren. Als dit niet lukt, zal het product vervangen worden.
Wanneer het product niet meer door een identiek product te vervangen is, kunt u een vervangend product bestellen, onder bijbetaling van een eventueel verschil in prijs.
De RMA procedure dient te worden gevolgd bij producten die nieuw zijn en direct een defect vertonen als ook bij producten die tijdens het  gebruik in de garantieperiode in een later stadium defect raken.

Kan ik een product retourneren?

U kunt voor alle producten die u bij ons heeft gekocht een retouraanvraag doen. Na ontvangst van uw retouraanvraag zullen wij deze beoordelen en zullen wij trachten u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Helaas kunnen wij niet iedere aanvraag honoreren.

Indien een retouraanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van ons een email met de wijze waarop u het product retour kunt sturen.

Nadat wij het product in goede order hebben ontvangen,  ontvangt u van ons een email waarin u wordt gevraagd of u het tegoed wilt gebruiken voor een nieuwe order, vervanging van het product of dat u het geld retour wenst te ontvangen.

Voor zakelijke klanten geldt:
Op uw retourzending kunnen restockingkosten van toepassing zijn.
Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag  met een minimum bedrag van Euro 60,-- (excl. Btw) bij een ongeopende verpakking. Het product mag niet beschadigd, geopend of gebruikt zijn. Voor producten die speciaal op maat voor u zijn ingekocht kan een hoger percentage worden berekend of kan de retouraanvraag worden afgewezen.

In sommige gevallen staan de restockingkosten niet in verhouding tot de verkoopwaarde van het product. In deze gevallen wordt de aanvraag, indien er door Meqtrade geen fouten zijn gemaakt afgewezen.

Hoe kan ik een retouraanvraag indienen?

U kunt uw RMA aanvragen door in te loggen via onze website. Vervolgens kunt u onder "Mijn Account" een retouraanvraag (RMA) aanvragen. Wanneer u op de juiste manier een RMA heeft aangevraagd, dan krijgt u een RMA nummer.

Status retourzending (RMA)?

Door een email te sturen naar klantenservice@meqtrade.nl kunt u informatie verkrijgen inzake de status van uw retourzending c.q. RMA.

Uiteraard is het ook mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen ( Telefoon Klantenservice  071-4022204 ).

Wat is de afkoelingsperiode?

Als consument (geldt niet voor zakelijke klanten) heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

U kunt het product vervolgens retour sturen aan ons na overleg met de garantieafdeling. Het product dient compleet te zijn en indien redelijkerwijs mogelijk in oorspronkelijke en deugdelijke verpakking te zitten. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de klant. Bij het annuleren van uw bestelling berekenen wij geen annuleringskosten.

De afkoelingsperiode geldt niet bij:

  1. Aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt;
  2. Cd’s, video’s en cd-roms en licenties waarvan de verzegeling is verbroken;
  3. Een dienst waarmee Meqtrade met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
  4. Producten voor zakelijk gebruik

Contactformulier
Onderwerp *
Naam *
Bedrijf
E-mailadres *
Telefoonnummer
Ordernummer
Vraag *
Verplichte velden
VerstuurVerstuur